Orange Charging

Orange Charging is een onafhankelijke aanbieder van elektrische laadoplossingen. Met meer dan 100 jaar ervaring, eerst als kolenhandelaar en later als distributeur van moderne brandstoffen, heeft Orange Charging een rijke historie. In 2019 is besloten om verder in te gaan zetten op een verduurzaming van de activiteiten en om te investeren in elektrische mobiliteit. Met de eerste focus op een snelle en goed doordachte uitrol van laadnetwerken in Nederland en de omringende landen verwacht Orange Charging een belangrijke rol te kunnen spelen in het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Filosofie

Bij het verbranden van fossiele brandstoffen komt onder andere CO2 vrij. CO2 is een broeikasgas. Het zorgt voor opwarming van de aarde en kan daarmee grootschalige klimaatverandering opleveren. Het terugdringen van CO2-uitstoot is dan ook al jaren het speerpunt van klimaatbeleid in veel landen met voor wat betreft elektrisch vervoer het streven dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissievrij zijn.

Het doel om de CO2-uitstoot te reduceren is ook van essentieel belang voor Orange Charging. Met elkaar belasten we het milieu onevenredig zwaar. De bijdrage van elektrisch rijden aan verlaging van de CO2-uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit in onze steden is aanzienlijk. Mede hierdoor is Orange Charging ervan overtuigd dat elektrische rijden de toekomst is. Elke dag werken wij samen met onze partners aan oplossingen om dichter bij het doel van emissievrije mobiliteit te komen.

Historie